สรุป Opp Day Q1/60 TPBI

วันที่ 29 พ.ค. 60 เวลา 9:00 – 10:00

***คลิ๊กที่นี่ เพื่ออ่านคำถามที่ถามไปทาง IR สำหรับ Oppday ครับ***

ภาพรวม

สัดส่วนการถือหุ้น

Q1 17 Q4 16
 • ครอบครัวบริสุทธนะกุลถือเท่าเดิมที่ 73.91%
 • กองทุนบัวหลวงถือเพิ่มเป็น 11.54%
 • สถาบันอื่นๆถือเหลือ 0.85%
 • นักลงทุนอื่นๆ เพิ่มเป็น 13.7%

พอร์ตสินค้ามีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

Q1 17 Q4 16 Q1 16

เมื่อเปรียบเทียบ Q1/16,Q4/16 และ Q1/17 ตามลำดับ

 • ถุงหูหิ้วลดจาก 47% -> 41% -> 34% ซึ่งเป็นไปตามทิศทางตลาดที่ลดการใช้ถุง และเป็นไปตามความตั้งใจของบริษัท (มีส่วนที่ลดจากสาเหตุของลูกค้ารายใหญ่ที่ออสเตเลียอยู่ในช่วงต่อสัญญา ปัญหา Brexit และ กฏหมายการห้ามใช้ถุงในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย ที่เคยแจ้งในคำอธิบายฝ่ายจัดการ)
 • ถุงขยะ 21% -> 24% -> 22% เป็นไปในส่วนที่มาทดแทนถุงหูหิ้ว (แต่ Q1/17 ที่เป็น % ลดลง แต่ความเป็นจริงยอดขายถุงขยะเพิ่มขึ้น)
 • Multi-layer-blown film 9% -> 7% ->8% เกิดจากการย้ายเครื่องจักรเสร็จสิ้น ทำให้สัดส่วนกลับมาใกล้เคียง Q1/16
 • Frexible Packaging จาก 11% -> 13% -> 14%
 • Others จาก 12% -> 15% ->22% มีการเพิ่มขึ้นจาก Opportunity ด้านธุรกิจอื่นๆที่เข้ามา (น่าจะเป็นส่วนของถุงใส่ผักผลไม้ ถ้วยกระดาษ และเม็ดคอมพาวด์ ซึ่งไม่ได้แยกส่วนนี้ตามที่เคยบอกว่าจะแยก อันนี้ต้องสอบถามต่อไป)

ยอดขายตามแต่ละประเทศ

Q1 17 Q4 16 Q1 16
 • ในประเทศจาก 34% -> 37% -> 45% (เกิดจากสัดส่วนส่งออกที่ลดลง มีการพึ่งพาในประเทศเพิ่มขึ้น และยอดขายที่ลดลงทั้งในอังกฤษ และอเมริกา)
 • ออสเตเลียจาก 25% -> 24% -> 28%
 • ญี่ปุ่น 9% -> 9% -> 10%
 • อังกฤษ 13% -> 14% -> 6% (น่าจะเกิดจากปัญหา Brexit ที่ทำให้ค่าเงินปอนด์อ่อนค่า ทำให้ลูกค้าชะลอการสั่งสินค้า)
 • อเมริกา 14% -> 14% -> 7% (จากกฏหมายห้ามใช้ถุงในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย)
 • อื่นๆ คงที่

Capacity ยังไม่เปลี่ยนแปลงจาก Q4/16

Utilization Rate

 • General Packaging ลดจาก 90% เหลือ 70% (ทำให้ Gross Profit และ Net Profit ลดลงเนื่องจาก Fixed Cost คงที่)
 • Multi Layer ลดจาก 87% เหลือ 74% แต่ Output ที่เป็นตันจะเพิ่มขึ้นเนื่องจากการย้ายเครื่องจักร ทำให้ Capabality เพิ่มขึ้น โดย utilization rate กำลังไต่กลับขึ้นมา
 • Frexible Packaging เพิ่มจาก 62% เป็น 70%

Key Factor

 • ราคาน้ำมันอยู่ในทิศทางขาขึ้น (-)
 • HDPE, LLDPE ราคาอยู่ในทิศทางขาขึ้น (-)
 • เงินบาทแข็งค่าขึ้น (-) แต่มีการทำ Forward Contact สม่ำเสมอ

ผลประกอบการ

 • รายได้เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก 1,178 ล้านบาท เป็น 1,185 ล้านบาท

แยกตามพอร์ตสินค้า

 • รายได้ถุงหูหิ้วลดลงลดลงจาก 554 ล้านบาท เป็น 397 ล้านบาท ตามทิศทางของโลก
 • รายได้ถุงขยะเติบโตเล็กน้อย จาก 238 ล้านบาท เป็น 263 ล้านบาท
 • รายได้ Multi-layer blown film เพิ่มขึ้นจาก 79 ล้านบาท เป็น 96 ล้านบาท
 • รายได้ Frexible Packaging เพิ่มขึ้นจาก 145 ล้านบาท เป็น 163 ล้านบาท
 • รายได้อื่นๆ เพิ่มขึ้นจาก 161 ล้านบาท เป็น 258 ล้านบาท


แต่เนื่องจากสินค้าหลักได้แก่ถุงหูหิ้วลดลง ทำให้ utilization rate ลดลงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ทำให้ Gross Profit Margin จาก 16.3% ลดเหลือ 12% และ Net Profit Margin จาก 8.2% เหลือ 5%

Future Plan

General Packaging

 • เพิ่มกำลังการผลิตถุงขยะ
 • ถุงใส่ผักผลไม้ (produce bag on roll) ได้ commit order กับลูกค้าออสเตเลียสำหรับการขยายกำลังการผลิตแล้ว
 • เพิ่มถุงแฟชั่นแบบใช้ recycle
 • Industrial Liner Bag มีกำลังการผลิต และยอดขาย และลูกค้าเพิ่มขึ้น
 • โรงงานสำหรับ Food Standard ผ่านมาตรฐาน BRC แล้ว
  • Food Freezer Bag อยู่ในแผนที่กำลังพัฒนา
  • Piping Bag รอลูกค้ามา Audit กลางเดือนมิ.ย. 60 (แสดงว่ายอดขายเข้ามา Q3/60)
  • Zipper Bag กำลังทำงานกับ Partner ยังไม่ได้มีกำลังการผลิต
  • Mail Order Bag ได้ส่งไปแล้ว มี Potential สูง กำลังมี Order ตามมาอีก
  • Security Bag
 • ถุงขยะ มี design ใหม่ กำลังทำงานกับหลายๆประเทศ ได้ contact เดือนละ 100 ตัน เริ่มเดือนมิ.ย. 60

การขยายกำลังการผลิตในแต่ละประเทศ

 • อเมริกา
  • ขยายกำลังการผลิตถุงขยะ และ Produce Bags on Roll
  • เพิ่มถุงแฟชั่น แบบใช้ recycle
 • ยุโรป
  • ขยายกำลังการผลิตถุงขยะ และ Produce Bags on Roll
  • เพิ่ม Mail Order bags และ Piping Bags
 • ประเทศไทย
  • ขยาย frexible packaging
  • เพิ่ม industrial liner bags
  • Zipper Bags กำลังทำงานกับ partner
 • ออสเตเลีย
  • ขยายกำลังการผลิตถุงขยะ ได้จากลูกค้ารายใหญ่
  • Produce Bags on Roll เพิ่งมี order เล็กๆ

 

TGRT ที่ซื้อหุ้นเพิ่มเป็น 100% เดิมก็ได้มีการ conso งบมาอยู่แล้ว แต่เพื่อให้การทำงานในทิศทางเดียวกัน และรวมเป็นเนื้อเดียวกัน จึงได้ตกลงซื้อทั้งหมด ขณะนี้อยู่ระหว่างการทำสัญญา ภายในเดือน มิ.ย. 60

การขยายกำลังการผลิตสำหรับการ Transform มีทั้งที่ปรับปรุงเครื่องเอง และสั่งเครื่องมา โดยมีแผนการ Transform 1,000 ตัน/เดือน โดยขณะนี้ ได้ดำเนินการไปแล้วประมาณ 50% โดยตั้งแต่ต้นปี 60 มามีขายสินค้าที่เกิดจากการ Transform ไปแล้ว 700 ตัน โดยมีระยะเวลาการ Transform ใช้เวลาประมาณ 2 ปี 

Automation warehouse น่าจะเสร็จสิ้นปี 60 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และคุณภาพ ลดต้นทุน

Frexible Packaging

 • กำลังการผลิตปัจจุบันยังเดินเต็มกำลังการผลิต
 • จัดซื้อที่ดินเรียบร้อยแล้ว ออกแบบเรียบร้อยแล้ว
 • ขออนุญาตก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว
 • เริ่มการผลิตได้ประมาณ เม.ย. – พ.ค. 61
 • ใช้ระบบ automated warehouse
 • โรงงานใหม่รองรับกำลังการผลิตถึง 100 ล้านเมตรพิมพ์/ปี

Multi-layer blown film

 • เนื่องจาก Frexible Packaging เพิ่มขึ้น จึงต้องเพิ่ม multi-layer blown film
 • มีการสั่งเครื่องจักรใหม่ โดยเริ่มกำลังการผลิตได้ประมาณต้นปี 61
 • กำลังทำงานกับลูกค้ารายใหญ่ 2 ราย อยู่ในช่วง trial ไปแล้ว 50% หากผ่าน จะต้องเพิ่มกำลังการผลิตเพิ่มอีก

M & A

 • MOU อยู่ในช่วงตรวจสอบรายละเอียด หากเสร็จแล้วจะทำการลงนามใน Joint Venture
 • due อื่นๆยังอยู่ในส่วนของการดำเนินงาน เมื่อมีความคืบหน้าจะแจ้งเพิ่มเติมให้ทราบ

Q & A (ไม่ได้มีการอ่านทวนคำถาม บางข้อผมขอเดาคำถามนะครับ)

Q: พอร์ตสินค้าตอนนี้ Margin อะไรดีสุด

A: frexible packaging มี margin สูงสุด

Q: ถุงขยะมีแบบย่อยสลายหรือไม่

A: มีขายแบบย่อยสลายบ้าง ที่อังกฤษ แต่ส่วนใหญ่จะเป็นแบบใส่ recycle

Q: ปีนี้มีแผนทำอย่างไรเพื่อให้เพิ่ม Gross Profit ได้บ้าง

A: ทั้งหมดที่ทำ เพื่อเป้าหมายการปรับปรุง Gross Profit ไม่ว่าจะเป็นการ Transform เมื่อ Volume เพิ่มก็ควรกลับมาปรับปรุง Margin การขยาย Frexible Packaging ที่ Margin สูงที่สุด เพื่อให้มาดึง Margin หรือแม้แต่ M&A พยายามเข้าไปจับ due ที่ improve margin

Q:frexible packaging เมื่อ run full capacity จะเป็นสัดส่วนเท่าไหร่ของรายได้

A:จากเดิมที่ปัจจุบัน 14%-15% ดังนั้นเมื่อโตขึ้นอีกครึ่งหนึ่ง ก็จะประมาณ 20% – 21% และเพิ่มเมื่อครบ 100 ล้านเมตรก็จะโตเป็น 30% ทั้งนี้ หมายถึงกรณีที่สินค้าอื่นคงที่ ซึ่งไม่น่าเป็นไปได้

Q: จะเป็นไปได้ใช่หรือไม่ ถ้า frexible packaging โต 2 เท่าแล้วอัตรา margin จะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น

A: หากเป็นไปตามแผน ก็น่าจะเป็นแบบนั้น แต่ในอนาคต ต้องดูปัจจัยแวดล้อมในอนาคต แต่ทั้งนี้ ไม่หมายความว่า frexible packaging จะมี margin ดีกว่า general packaging โดยเป้าหมายคือ margin รวม และที่ปัจจุบัน general packaging margin ต่ำเพราะการแข็งขัน เนื่องจาก demarn ที่ลดลง ดังนั้นหากการ transform สำเร็จ ก็มีโอกาสปรับ margin ในส่วนของ general packaging กลับมาด้วย

(จบละ สังเกตว่าคำถามน้อยมาก เหมือนว่าจะไม่ค่อยมีใครให้ความสนใจ แต่คำถามอื่นๆ ผมจะถามไปทาง IR ภายหลังละกันครับ น่าเสียดายที่ทำงาน ไม่มีโอกาสได้ส่งคำถาม…)

***คลิ๊กที่นี่ เพื่ออ่านคำถามที่ถามไปทาง IR สำหรับ Oppday ครับ***

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s