Executive Plan

ส่วนนี้ จะเป็นส่วนที่รวบรวมบทสัมภาษณ์ของผู้บริหารที่ผ่านมา เพื่อสรุปว่า มีอะไรบ้าง และ ได้ตามที่ให้สัมภาษณ์ หรือไม่ได้ อย่างไร เพื่อให้ผู้ถือหุ้นอย่างเราๆทราบว่า ผู้บริหาร มีความจริงใจในการให้ข่าว และมุ่งทำตามที่ได้พูดไว้มากน้อยเพียงใด

บทสัมภาษณ์ ที่มา เป้าหมาย ผลการประเมิน
พร้อมวางเป้าหมายการเติบโต 10,000 ล้านบาทใน 5 ปี และกำไรเติบโตเท่าตัวเป็น 700-800 ล้านบาท รวมถึงการขยับจากผู้นำธุรกิจบรรจุภัณฑ์ครบวงจรติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลกสู่ 1 ใน 5 ภายใน 5 ปีหรือรุ่นทายาทที่จะมาแทนรุ่นผม  คุณสมศักดิ์ บริสุทธนะกุล CEO TPBI สัมภาษณ์นิตยสาร Forbe Thailand ฉบับเดือนพฤษภาคม 2016 ยอดขาย 10,000 ล้านบาทภายในปี 2021

กำไรเพิ่มเป็น 700 – 800 ล้านบาท ภายในปี 2021

ขยับขึ้นเป็น 1 ใน 5 ของผู้นำธุรกิจบรรจุภัณฑ์ครบวงจร ภายในปี 2021

 อยู่ระหว่างรอผล
ในปี  59 มั่นใจว่ารายได้จะเติบโตตามเป้าหมายที่มากกว่าที่ 5 พันล้านบาท จากปี 58 ที่บริษัทฯ มีรายได้ 4,805.65 ล้านบบาท

นอกจากนี้ บริษัทตั้งเป้ารักษาอัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin) ปีนี้ที่ 8% จาก 9 เดือนที่ผ่านมาอยู่ที่ 7.56%  หลังบริษัทฯ บริหารต้นทุนได้ดี และ เพิ่มผลิตภัณฑ์ที่ให้มาร์จิ้นที่สูง เช่นสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่ม หรือ High Value Added ในขณะที่อัตรากำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) ตั้งเป้าให้รักษาอยู่ในระดับ 15% หลัง 9 เดือนทำได้ 15.31% 

คุณกมล บริสุทธนะกุล CFO TPBI อ้างอิงจากสำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย วันที่ 10 พฤษจิกายน 2016  ปี 2016 ยอดขายเติบโตตามเป้าหมายมากกว่า ที่ 5 พันล้าน ยอดขายจริง หากไม่รวมกำไรพิเศษจากการขายที่ดิน อยู่ที่ 4,897.11

ผล: ไม่ได้ตามเป้า

 อัตรากำไรสุทธิ 8% อัตรากำไรสุทธิ 7.82

ผล: ไม่ได้ตามเป้า

 อัตรากำไรขั้นต้น 15% อัตรากำไรขั้นต้น 14.26%

ผล: ไม่ได้ตามเป้า

Advertisements